Dziedzinach

Zanietrzyszcenia gleby
  Rekultywacja ziemi

Woda & ścieki
  Zaopatrzenie w wodę & uzdatnianie wody
  Usuwanie i uzdatnianie ścieków i odzyskiwanie wody
  Odzyskiwanie materjałów z wody i ścieków

Powietrze i powietrze odlotowe
  Jakość powietrza
  Zmnejszenie emissi/zanieczyszczenia powiecza
  Odzyskiwanie materjałów z powietrza

Odpady i szlam ściekowy
  Zbiór odpadów komunalnych
  Przeróbka odpadów & kompostowanie
  Recycling odpadów

Hałas & wstrząsy
  Redukcja hałasu

Ekologiczne zaopatrzenie i oszcządność energii
  Powtórne wykorzystanie energi

Wykorzystanwanie energii regeneratywnej
  Biomasse & Biogas
  Solarthermie (Ciepło z energii słonecznej)
  Photovoltaik (energia słoneczna)
  Energia wiatru

Nieszkodliwe produkty i procesy
  Nieszkodliwe materjały i produkty
  Nieszkodliwe procesy i procesowa ochrona środowiska

Technika bezpieczeństwa i ochrona pracy
  Transport i skład towarów niebezpiecznych
  Personalne wyposażenie ochronne
  Zapobieganie katastrofom & zwalczanie wypadków

Materjały niebezpieczne
  Bezpieczeństwo pracy

Zakładowa ochrona środowiska
  Prawo ekologiczne
  Organizacja zakładowej ochrony środowiska

Technika ekologiczna
  Maszyny i urządzenia
  Technika pomiarowa & analizy
  Materjały pomocnicze & zużytne (węgiel aktywny & filtry …)

Usługi ekologiczne
  Rozwój projektów & Contracting & Outsourcing
  Usługi laboratyjne i pomiarowe i gromadzenie danych
  Planowanie i doradctwo i usługi inżynierskie
  Doradctwo ekonomiczne
  Ekologiczne systemy informacyjne i bazy danych i książki
  Kształcenie & szkolenie

Otoczenie działu ochrony środowiska
  Targi
  Zwiąski
  Inne usługi z branży ekologicznej
TOP-10
iwb Ingenieurgesellschaft mbH, Braunschweig
ACO Tiefbau Vertrieb GmbH, Rendsburg
Härke GmbH & Co. KG, Remscheid
Springer-VDI-Verlag GmbH & Co. KG, UmweltMagazin, Düsseldorf
BFI-Elektronik GmbH & Co. KG, Wuppertal
GFM - Beratung, Forschung und Entwicklung, Marburg
GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG, Ingelfingen
Orga Lab GmbH, Experten für Umwelt- und Altlastenanalytik, Zirndorf
Silcarbon Aktivkohle GmbH, Kirchhundem
SID Deutschland GmbH, Stuttgart
 eco-navi.pl · polski  eco-navi.de · deutsch  eco-navi.eu · english  eco-navi.cn · 中文  eco-navi.at · deutsch  eco-navi.ch · deutsch  eco-navi.biz · deutsch