Portret firmy

Technologie Transfer Neue Oberflächenverfahren Dipl.-Ing. Siegrun Reis
D-46049 Oberhausen, Ruprechtstr. 56
Telefon: +49-208-81085857
Rodzaj przedsiębiorstwa: Firma usługowa
Innowacja & transfer wiedzy