Portret firmy

WAW Wirtschaftsverband Abfall- und Wertstoffbehälter e.V.
D-50679 Köln, Siegburger Str. 126
Telefon: +49-221-94699-79
Telefax: +49-221-94699-81
Rodzaj przedsiębiorstwa: Związek przemysłowy