Portret firmy

European Photovoltaic Industry Association
B-1040 Brussels, Rue d_CHR39_Arlon 63-65
Telefon: +32-2-4653884
Telefax: +32-2-4001010
Rodzaj przedsiębiorstwa: Związek przemysłowy