Firmy według produktów i usług: Zmnejszenie emissi/zanieczyszczenia powiecza

BFI-Elektronik GmbH & Co. KG, Wuppertal
Silcarbon Aktivkohle GmbH, Kirchhundem